091 333 5151
support@smarttax.vn
P.702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Báo cáo quyết toán năm nộp cho Cơ quan Thuế

Báo cáo quyết toán năm nộp cho Cơ quan Thuế:

Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm.

Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bảng cân đối tài khoản.

Quyết toán thuế TNCN năm.