091 333 5151
support@smarttax.vn
P.702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Dịch vụ kế toán

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm duy trì toàn diện hồ sơ kế toán bao gồm báo cáo quản lý và báo cáo tài chính theo luật định

Dịch vụ kế toán – Sổ sách kế toán

Dựa trên yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể lưu trữ hồ sơ kế toán của bạn tại văn phòng công ty của chúng tôi hoặc tại cơ sở của bạn. Phương pháp dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc đối chiếu các tài khoản giữa sổ sách cục bộ và kế toán doanh nghiệp tạo điều kiện cho tính toàn vẹn và chính xác của các số dư trên sổ cái.

Dịch vụ kế toán – Báo cáo tài chính

Kết quả đầu ra của chúng tôi bao gồm các báo cáo quản lý được phát hành theo khoảng thời gian được yêu cầu, báo cáo tài chính theo luật định hoặc báo cáo tài chính được lập theo GAAPs quốc gia, bản trình bày lại báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán khác hoặc thông tin khác được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho các quy trình khác (ví dụ: tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế thu nhập, chuẩn bị thông tin cho kiểm toán viên, v.v.).

Dịch vụ kế toán – Kiểm tra hồ sơ kế toán

Chúng tôi tiến hành xem xét hồ sơ kế toán của bạn. Kết quả đánh giá của chúng tôi là một báo cáo mô tả quá trình đánh giá và bất kỳ khiếm khuyết nào đã xác định. Song song, dịch vụ này bao gồm hỗ trợ giải quyết các vấn đề đã lưu ý.

Dịch vụ kế toán – Hỗ trợ kho bạc

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ thuê ngoài khác như ngân hàng điện tử dựa trên danh sách thanh toán đã được phê duyệt (Tải thanh toán lên hệ thống, tạo báo cáo thanh toán).

Dịch vụ kế toán – Quản lý tài chính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong đó một chuyên gia hoặc các chuyên gia từ văn phòng của chúng tôi tạm thời đăng ký vào chức năng tài chính của khách hàng, làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của khách hàng. Chương trình này hỗ trợ khách hàng khắc phục tình trạng thiếu nhân sự cần thiết tạm thời (ví dụ: thay thế tạm thời kiểm soát tài chính hoặc giám đốc tài chính hoặc cho vay kế toán hoặc kế toán trưởng để hỗ trợ tổng kết cuối năm hoặc thiết lập quy trình mới).
Cung cấp các chuyên gia tài chính và kế toán tạm thời, những người làm việc với tư cách là thành viên trong nhóm quản lý của bạn để thiết lập hoặc duy trì cơ sở hạ tầng phù hợp để quản lý các bộ phận Tài chính và Kế toán và điều chỉnh tăng trưởng.

Các dịch vụ bổ sung

Chúng tôi thực hiện các dịch vụ chuyên biệt như: kiểm soát sổ đăng ký tài sản cố định (bao gồm tái tạo và / hoặc định hình lại cơ sở dữ liệu, tính khấu hao – chính sách địa phương và nhóm,và ngoại tệ). Ở đây chúng tôi cũng bao gồm hỗ trợ số lượng hàng tồn kho.