091 333 5151
support@smarttax.vn
P.702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Dịch vụ đại lý thuế

Dịch vụ đại lý thuế là các dịch vụ liên quan đến:

 1. Xác định (nghĩa là giải quyết) hoặc tư vấn về các trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc quyền lợi của các pháp nhân (khách hàng)
 2. Theo luật thuế, đại diện cho các thực thể trong giao dịch với Ủy viên thuế.
 3. Xử lý các vấn đề về kế toán, thuế của doanh nghiệp như kế toán trọn gói, quyết toán thuế, nộp báo cáo,v.v.

1. Những lĩnh vực trực thuộc dịch vụ đại lý thuế

 • Chuẩn bị các tờ khai, thông báo, bản sao kê, đơn đăng ký hoặc các tài liệu khác về các trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc quyền lợi của khách hàng của bạn theo luật thuế.
 • Khai thuế, thông báo, sao kê, đơn đăng ký hoặc các tài liệu khác về trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc quyền lợi của khách hàng của bạn theo luật thuế.
 • Hỗ trợ khách hàng với các ưu đãi về thuế đối với các chi phí phát sinh cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong đó dịch vụ liên quan đến việc áp dụng luật thuế.
 • Lập bảng khấu hao về khả năng khấu trừ của chi phí vốn.
 • Thay mặt người nộp thuế chuẩn bị hoặc đệ trình các hồ sơ, giấy tờ nhằm lợi ích phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp
 • Cung cấp cho khách hàng lời khuyên về luật thuế mà họ có thể dựa vào đó một cách hợp lý để đáp ứng các nghĩa vụ thuế của mình.
 • Giao dịch với Ủy viên thay mặt cho khách hàng.
 • Đối chiếu mục nhập dữ liệu để xác định các số liệu được đưa vào báo cáo hoạt động của khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng điền vào một tuyên bố hoạt động hoặc hướng dẫn họ những số liệu nào.
 • Xác định các nghĩa vụ khấu lưu đối với nhân viên của khách hàng của bạn, bao gồm cả việc chuẩn bị báo cáo thu nhập.
 • Cài đặt phần mềm kế toán máy tính và xác định thuế hàng hóa và dịch vụ mặc định và các mã khác phù hợp với khách hàng.

2. Những dịch vụ không trực thuộc dịch vụ đại lý thuế

 • Mã hóa hóa đơn thuế và chuyển dữ liệu lên chương trình máy tính cho khách hàng dưới sự hướng dẫn và giám sát của đại lý thuế đã đăng ký.
 • Ký hợp đồng với các dịch vụ của một chuyên gia để cung cấp lời khuyên về một lĩnh vực luật thuế mà bạn không có chuyên môn và không thể xem xét tính chính xác.
 • Các dịch vụ do kiểm toán viên của quỹ hưu trí tự quản lý cung cấp
 • Cung cấp lời khuyên chung về thuế cho khách hàng mà không liên quan đến việc áp dụng hoặc giải thích luật thuế cho hoàn cảnh cá nhân của khách hàng.
 • Đào tạo chung (chẳng hạn như lớp học) liên quan đến việc sử dụng phần mềm kế toán trên máy tính không liên quan đến các tình huống thực tế cụ thể.
 • Chuẩn bị đối chiếu ngân hàng.
 • Nhập dữ liệu.

Thông tin liên hệ – Smarttax dịch vụ Đại lý thuế
SĐT: 091 333 5151
Emaill: support@smarttax.vn
Địa chỉ: P.702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. Phú Nhuận